Espai per a professionals

Aquest és un espai per compartir amb professionals de la psicologia clínica,
la psicoteràpia i altres professionals de la salut.
Pots trobar-hi:

Dissabtes formatius

Un espai de formació per aprofundir en temes d’interès per als professionals de la psicologia clínica i la salut. 1 dissabte al trimestre, de 10h a 14h.

Tenim previst per aquest curs:

· Narcisisme vs. Autoestima. Expressió clínica i social, amb Francesc Sáinz i Saïd el Kadaoui. 17 de setembre de 2022.
· ¿De qué hablamos cuando hablamos de constelaciones sistémicas?: un abordaje teórico integrador,
amb Ángela Aparicio. 26 de novembre de 2022.
· Técnicas de reproducción asistida: nuevos modelos familiares, implicaciones emocionales y consecuencias en el vinculo , amb Sabina del Rio. 4 de març de 2023.
· Manifestacions del trauma relacional en la construcció del vincle adult, amb Assumpta Junyent. 13 de maig de 2023.

Cursos monogràfics

Oferim cursos monogràfics per a professionals de la psicologia clínica, tant des de la col·laboració amb centres que ofereixen plans globals de formació en forma de màster o postgrau, com oferint des de Cintrapsicologia tallers o cursos sobre temes específics relacionats amb la pràctica clínica, sempre des d’una perspectiva integradora i oberta a les diferents escoles vigents.

Curs en línia:
Epigenética, las marcas del vínculo y el trauma en el desarrollo del psiquismo.
4ª edició. Impartit per Eugènia Monrós a l’ Aula Virtual Psimática. Inici: 26 d’octubre de 2022.

Programes de formació continuada

Bases relacionales biológicas y transgeneracionales de la psicopatología y la psicoterapia

Seminaris de Formació i Supervisió

Seminaris de supervisió clínica, dins d’un model integratiu i relacional:
Impartits per Assumpta Junyent, psicòloga clínica i psicoterapeuta. Supervisora acreditada per la FEAP.

Format i metodologia
Es tracta d’una trobada mensual, en divendres matí, de 10 a 13,30h.
Inicis: 7 i 21 d’octubre.amb un màxim de 10 assistents.

Es parlarà i aprofundirà sobre els casos que portin els interessats/des, sobre situacions complicades que ens trobem a consulta, moments personals que dificulten el procés psicoterapèutic o la satisfacció professional. En definitiva, es tracten tots els temes que tenen a veure amb el dia a dia de la nostra professió.

Es treballa a partir d’una orientació teòrica integradora, centrant la supervisió en la relació terapèutica i en la persona del terapeuta, més que en les tècniques d’intervenció.

També es comenten lectures per tal d’aprofundir en els continguts.

Grups de supervisió clínica amb Nacho Serván

NACHO SERVÁN
Psicoterapeuta i Supervisor acreditat per l’Associació espanyola de psicoteràpies cognitives (ASEPCO, membre de la FEAP)

Seminari de supervisió clínica, dins del model relacional i de la teoria de l’aferrament
Impartit per Ignacio Serván, en línia. Horari i format a concretar”

Pràctiques per a graduats i postgraduats

Ens oferim com a suport extern a les Universitats i Instituts de formació en postgrau i màster, mitjançant convenis de col·laboració

Podem assumir aquest compromís perquè una bona part de la xarxa de professionals vinculats a Cintrapsicologia forma part d’aquest programa, i així ens podem adaptar al màxim a la realitat de cada estudiant.

La formació es realitza de manera individualitzada o en grups petits amb l’objectiu de viure de prop com és la pràctica clínica.

En general, les hores es distribueixen a través dels mòduls següents:

· Funcionament del Centre i dels diferents professionals i programes.
· Assistència a les reunions clíniques i tallers vigents.
· Assistència als Seminaris de supervisió.
· Estudi i seguiment detallat de casos clínics amb el tutor i/o altra professional.
· Valoració de l’alumne/s.

Programa de formació com expert en psiconeurologia aplicada PNA

La Psiconeurologia Aplicada és una eina terapèutica que integra el coneixement del funcionament de el cervell, la psicoteràpia i la resposta a el test muscular. La metodologia procedeix de l’Escola Neuroenergétic Kinesiology, fundada per HugoTobar)

Contempla la persona com un tot: físic,mental, emocional i energètic, amb aquestes estructures en constant interrelació; i com un ésser social, que neix en un lloc, una cultura, una època i que estableix una sèrie de relacions i vincles. 

Sabem que el procés de creixement i d’adaptació de la persona als canvis interns i externs és constant. Quan la demanda adaptativa i la seva durada en el temps supera les nostres possibilitats sorgeix l’estrès, el dolor, el sofriment i el desequilibri.

En PNA es considera l’estrès en sentit ampli: com un bloqueig, un excés o defecte d’energia que comporta confusió, creences i conductes inapropiades als diversos contextos; conflictes emocionals, vincles insans, patrons repetitius, trastorns en el camp de la fisiologia, neurologia, nutrició, etc.

La neurologia: és el substrat físic on es registren les experiències, el comportament humà i els processos emocionals i d’autoconsciència, constituint així un mapa d’informació de la història de la nostra vida. A les cèl·lules es registra tot el viscut, siguin fets agradables, desagradables o traumàtics. (Memòria somàtica).

El test muscular es basa en els estudis de Kinesiologia, l’utilitzem com un amplificador dels múltiples processos que té l’ésser humà. Aquest test, juntament amb una metodologia precisa i potent, que sorgeix de la combinació de diferents posicions dels dits de la mà i de punts de acupresura ens permet identificar l’estrès allà on s’emmagatzema (a nivell conscient, subconscient i inconscient o somàtic) i ens ajuda també a dissoldre’l.

Tot el procés es recolza en la relació i les habilitats del terapeuta, afavorint el canvi, la presa de noves eleccions, el benestar i la recuperació física, emocional i cognitiva de la persona.