image

Aquest projecte vol ser una llavor per un món millor

ESPORA és un projecte que neix l’any 2013 amb la idea de sembrar llavors (d’aquí el seu nom) per una societat més justa i més igualitària en oportunitats. Pretén posar a l’abast de persones amb situació de vulnerabilitat social, una atenció psicològica de qualitat.

Mitjançant el treball no lucratiu dels professionals que hi col·laboren, vol apropar una psicologia de qualitat, fonamentada en uns valors que defensen les idees d’humanitat, solidaritat i rigor , que caracteritzen el Codi Deontològic de la Psicologia a Catalunya.

És un servei d’atenció psicològica que compta amb professionals especialment sensibilitzats amb la situació econòmica dels darrers anys i en els danys que aquesta produeix sobre la realitat social que ens envolta. És un projecte que vol donar resposta a la necessitat creixent d’atenció a la salut mental, que el sistema sanitari públic actual no pot assolir.

ESPORA està especialment dirigida a aquelles persones que fa un temps es podien permetre rebre un tractament privat o a través de mútua, però que ara ja no ho poden fer degut a canvis en el seu poder adquisitiu.

  • SUPORT

    Que el suport psicològic sigui a l’avast de la gent per tal de reduir el patiment subjectiu de les persones

  • MILLORA

    Millorar la integració social i l’autonomia, potenciant els propis recursos

  • PREVENCIÓ

    Prevenció en el camp de la salut mental

En efinitiva, ESPORA vol ser una llavor per un món millor.

Aquest projecte forma part de la Psicoxarxa Solidària del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya