Avís legal, política de privacitat i política de cookies.

OBJECTE:

La present pàgina Web ha estat dissenyada per a donar a conèixer i permetre l’accés al públic a la informació relativa als continguts i activitats de CINTRAPSICOLOGIA SLP, CIF B-44680684, amb domicili en C/ Casanova, 46, 3º4ª, 08011-Barcelona; amb correu electrònic de contacte info@cintrapsicologia-bcn.com. A més, es possibilita l’accés a altres informacions, productes i serveis d’entitats diferents a la de CINTRAPSICOLOGIA SLP, així com aquelles que esdevenen accessibles a través dels «links» (enllaços) i connexions existents. CINTRAPSICOLOGIA SLP es reserva el dret de modificar la present política a la seva discreció.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina de CINTRAPSICOLOGIA SLP, el seu codi font, disseny, estructures de navegació, bases de dades i els diferents elements en ella continguts són titularitat de CINTRAPSICOLOGIA SLP, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d’acord amb la legislació espanyola i de la Unió Europea aplicable.

Respecte a les eventuals cites de productes i serveis de tercers, CINTRAPSICOLOGIA SLP reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en la web l’existència de drets o responsabilitat de CINTRAPSICOLOGIA SLP sobre aquests, com tampoc suport, patrocini, o recomanació per part de CINTRAPSICOLOGIA SLP, tret que es manifesti de manera expressa.

CONTINGUTS:

Tots els continguts facilitats en aquest Web han estat elaborats amb informació procedent tant de fonts internes de CINTRAPSICOLOGIA SLP, com de fonts externes a la pròpia entitat, motiu pel qual CINTRAPSICOLOGIA SLP no es fa responsable de la possible manca d’actualització o inexactitud de la informació pertanyent a aquestes fonts externes, responent únicament per aquells continguts provinents directament de les seves fonts internes i degudament identificats amb el seu Copyright. Per això, abans de prendre cap decisió o realitzar cap acció, CINTRAPSICOLOGIA SLP recomana a l’usuari la comprovació de la informació rebuda amb una altra font.

Es facilita a través d’aquest Web informació sobre serveis destinats al coneixement públic que, en tot cas, se subjectaran als termes i condicions expressament detallats a cada moment i que són accessibles des d’aquesta pàgina Web, els quals se subjectaran a les diferents disposicions legals d’aplicació.

ACCÉS I ÚS:

Tant l’accés a aquesta pàgina Web, com l’ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en aquesta, serà de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitzi.

Les condicions d’accés a aquesta Web estaran supeditades a la legalitat vigent i els principis de la bona fe i ús lícit per part de l’usuari d’aquesta, quedant prohibit amb caràcter general qualsevol tipus d’actuació en perjudici de CINTRAPSICOLOGIA SLP o de tercers.

Es considerarà terminantment prohibit l’ús de la present pàgina Web amb finalitats il·legals o no autoritzades.

RESPONSABILITAT:

CINTRAPSICOLOGIA SLP no es fa responsable per cap mena de mal que poguessin ocasionar els usuaris a la present pàgina Web, o a qualsevol altra, per l’ús il·legal o indegut d’aquesta, o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través d’ella.

SERVEI:

CINTRAPSICOLOGIA SLP es reserva el dret de suspendre l’accés a la seva pàgina Web, sense previ avís, de manera discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, podent així mateix modificar unilateralment tant les condicions d’accés, com la totalitat o part dels continguts en ella inclosos.

PROTECCIO DE DADES:

Introducció: Amb la informació que li proporcionarem a continuació, CINTRAPSICOLOGIA SLP vol que vostè conegui quina és la política de privacitat aplicada en relació amb les seves dades personals.

Compliment de la normativa de protecció de dades: CINTRAPSICOLOGIA SLP compleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i totes les dades sota la seva responsabilitat són tractats d’acord amb les exigències legals.

Mesures de Seguretat: s’aplicaran les preceptives mesurades de seguretat, tant tècniques com organitzatives, que garanteixin la confidencialitat de les dades.

Informació bàsica que s’amplia més endavant:

Responsable: CINTRAPSICOLOGIA SLP.

Finalitat: gestió de la relació entre responsable i interessat quant a la gestió dels serveis i informació oferts.

Legitimació: consentiment de l’interessat.

Destinataris: les seves dades només podran ser comunicats a tercers per al compliment de les obligacions legals i/o contractuals que puguin existir.

Drets: accés, rectificació i supressió de les dades, així com altres drets addicionals que s’especifiquen en la informació ampliada.

Informació ampliada:

Responsable: CINTRAPSICOLOGIA SLP

NIF: B-44680684

Adreça: C/ Casanova, 46, 3º4ª, 08011-Barcelona.

Contacte: info@cintrapsicologia-bcn.com

Delegat de Protecció de Dades: INSTITUT QUALITAS D’ASSESSORIA BARCELONA SL

Contacte del Delegat de Protecció de Dades: info@institutqualitas.es

Finalitats:

Les finalitats per a les quals es tractaran les dades que ens facilitin seran les següents:

(a) L’informem que les dades personals que ens faciliti i aquells que siguin obtingudes de les seves relacions amb nosaltres, seran incorporats a un fitxer o fitxers, responsabilitat de CINTRAPSICOLOGIA SLP, i seran destinats exclusivament a la gestió de la relació entre responsable i interessat quant als serveis i informació oferts.

(b) Contacte, tràmits, inscripcions: si ens remet un correu electrònic a alguna de les adreces de correu electrònic de contacte existents en la web, o emplena algun dels formularis (tret que la finalitat sigui alguna altra de les especificades en aquest apartat), s’utilitzaran les seves dades per a la gestió del seu contacte o realització d’algun tràmit amb nosaltres, ja sigui per a una consulta, suggeriment, concretar cita prèvia, sol·licitud d’informació i/o servei, sol·licitar un catàleg, inscripció a actes o activitats, gestionar la queixa, reclamació o denúncia, o per qualsevol altre motiu conseqüència del contacte o tràmit realitzat per part seva.

(c) Per a la gestió del servei de correu electrònic.

(d) Xarxes socials: CINTRAPSICOLOGIA SLP posa en el seu coneixement que és present en xarxes socials. El tractament de les dades que es faci de les persones que es facin seguidores (i/o estableixin un vincle o realitzant qualsevol acció de connexió a les xarxes socials) de la pàgina Web a les xarxes socials es regirà per aquest apartat, l’avís legal de la Web, així com per aquelles Condicions d’ús, Polítiques de privacitat i altres normatives d’accés, ús i similars, que pertanyin a la xarxa social que correspongui. CINTRAPSICOLOGIA SLP tractarà les dades que ens faciliti fent-se seguidor amb la finalitat d’administrar correctament la seva presència en la xarxa social que correspongui, informar-ho d’activitats de CINTRAPSICOLOGIA SLP o de tercers que puguin estar relacionades amb la seva activitat, així com per qualsevol altra que les normatives de les xarxes socials puguin permetre.

(e) Podran existir altres clàusules de protecció de dades a la Web i/o als formularis que puguin aparèixer, les quals seran complementàries i, en cas necessari, s’aplicarà el present avís legal i de privacitat.

Legitimació: la base legal és el consentiment de l’interessat.

Les dades es conservaran durant tot el termini de prescripció de les accions de responsabilitat.

Destinataris: les seves dades només podran ser comunicats a tercers per al compliment de les obligacions legals i/o contractuals que puguin existir, sempre en els termes legalment establerts.

Drets dels afectats: en cas necessari, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades, dirigint-se per escrit o per correu electrònic i acompanyant còpia de document oficial que ho identifiqui, a CINTRAPSICOLOGIA SLP, amb domicili en C/ Casanova, 46, 3º4ª, 08011-Barcelona; i amb correu electrònic de contacte info@cintrapsicologia-bcn.com. També té dret a formular reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Així mateix, en compliment de l’article 21 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, CINTRAPSICOLOGIA SLP no enviarà per correu electrònic comunicacions publicitàries que no hagin estat autoritzades pels usuaris. Quan CINTRAPSICOLOGIA SLP disposi del consentiment exprés del destinatari a rebre comunicació comercial mitjançant correu electrònic, la paraula «publicitat» apareixerà en l’inici del missatge.

ENLLAÇOS A PÀGINES DE TERCERS:

Els enllaços en aquesta àrea li permetran deixar el lloc de CINTRAPSICOLOGIA SLP. Els llocs enllaçats no estan controlats per CINTRAPSICOLOGIA SLP, i aquesta no es fa responsable dels continguts de cap link, ni de cap enllaç que es trobi en qualsevol lloc enllaçat, ni de cap canvi o actualització de tals llocs. CINTRAPSICOLOGIA SLP no es fa responsable d’actes de «webcasting» o qualsevol altra forma de transmissió efectuada des de qualsevol lloc enllaçat. CINTRAPSICOLOGIA SLP només li està proporcionant aquests enllaços per a la seva comoditat i aprofitament, i la inclusió de qualsevol enllaç no implica l’aprovació del lloc per part de CINTRAPSICOLOGIA SLP.

CINTRAPSICOLOGIA SLP informa que la funció dels «links» o enllaços que apareixen en les seves pàgines és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria en Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquesta Web. Aquests «links» no suposen un suggeriment, invitació o recomanació per a la visita dels llocs de destinació i, per això, CINTRAPSICOLOGIA SLP no serà responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços.

GENERALS:

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi la Pàgina Web de CINTRAPSICOLOGIA SLP serà aplicable la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús d’aquesta pàgina Web, els Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari, i els de Barcelona en el cas que aquest resideixi fora del territori de l’estat espanyol.

L’accés a la pàgina Web de CINTRAPSICOLOGIA SLP implica l’acceptació de totes les condicions anteriorment expressades.

POLÍTICA DE COOKIES

Definició i funció de les cookies: és un arxiu que es descarrega en el seu dispositiu en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten en una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per a reconèixer l’usuari.

Tipus de cookies que utilitza aquesta pàgina web:

L’informem que podem utilitzar cookies en el seu equip a condició que l’usuari hagi donat el seu consentiment, excepte en els supòsits en els quals les cookies siguin necessàries per a la navegació pel nostre lloc web. En cas que presti el seu consentiment, podrem utilitzar cookies que ens permetran tenir més informació sobre les seves preferències i personalitzar el nostre lloc web de conformitat amb els seus interessos individuals.

Tipus de Cookies:

• Cookies tècniques i de personalització: necessàries o convenients per a la prestació de determinats serveis. Les primeres permeten a l’usuari la navegació a través de la pàgina web i la utilització dels diferents serveis que hi ha, i les segones permeten accedir a l’usuari al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides. S’utilitzen cookies per a l’idioma, per al gestor de continguts i per al manteniment de sessió quan és necessari. Si es desactiven aquestes cookies es podria no rebre correctament els continguts del lloc web.

• Cookies analítiques, ja sigui perquè són tractades per nosaltres o per tercers, permeten fer el seguiment i anàlisi estadística del comportament del conjunt dels usuaris. Si es desactiven aquestes cookies, el lloc web podrà continuar funcionant, sense perjudici que la informació captada per aquestes cookies sobre l’ús de la nostra web i sobre el seu contingut permet millorar els nostres serveis.

• Cookies de xarxes socials externes, que s’utilitzen perquè els visitants puguin interactuar amb el contingut de diferents plataformes socials (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, etc.)

• Cookies de publicitat: aquest tipus de «Cookies» permeten ampliar la informació dels anuncis mostrats a cada usuari anònim. Poden ser tractades per nosaltres o per tercers i ens permeten gestionar de la forma més eficaç possible l’oferta d’espais publicitaris que hi ha en la web. Entre altres, s’emmagatzema la durada o freqüència de visualització de posicions publicitàries, la interacció amb aquestes, o els patrons de navegació i/o comportaments de l’usuari, ja que ajuden a conformar un perfil d’interès publicitari.

COM ES DESHABILITEN LES COOKIES EN ELS NAVEGADORS?

L’usuari pot, en qualsevol moment, permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la modificació dels paràmetres de configuració del navegador instal·lat en el seu ordinador:

• Chrome Configuració -> Mostrar opcions avançades -> Privacitat -> Configuració del contingut

Per a més informació, pot consultar el suport de Google o l’Ajuda del navegador.

• Explorer Eines -> Opcions d’Internet -> Privacitat -> Configuració

Per a més informació, pot consultar el suport de Microsoft o l’Ajuda del navegador.

• Firefox: Eines ->Opcions -> Privacitat -> Historial -> Configuració Personalitzada

per a més informació, pot consultar el suport de Mozilla o l’Ajuda del navegador.