Avís legal

Objecte

La present pàgina Web ha estat dissenyada per donar a conèixer i permetre l’accés al públic a la informació relativa als continguts i activitats de ASSUMPTA JUNYENT MASANES (CINTRA PSICOLOGIA), amb domicili al C/ Casanova, n 46, 3er 4a, 08011-Barcelona, amb NIF 39.320.059-H; amb correu electrònic de contacte info@cintrapsicologia-bcn.com. A més, es possibilita l’accés a altres informacions, productes i serveis d’entitats diferents a la de ASSUMPTA JUNYENT MASANES (CINTRA PSICOLOGIA), així com aquelles que esdevenen accessibles a través dels “links” (enllaços) i connexions existents. ASSUMPTA JUNYENT MASANES (CINTRA PSICOLOGIA) es reserva el dret de modificar la present política a la seva discreció.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina de ASSUMPTA JUNYENT MASANES (CINTRA PSICOLOGIA), el seu codi font, disseny, estructures de navegació, bases de dades i els diferents elements en ella continguts són titularitat de ASSUMPTA JUNYENT MASANES (CINTRA PSICOLOGIA), a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d’acord amb la legislació espanyola i de la Unió Europea aplicable.

Respecte a les eventuals cites de productes i serveis de tercers, ASSUMPTA JUNYENT MASANES (CINTRA PSICOLOGIA) reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició a la web l’existència de drets o responsabilitat de ASSUMPTA JUNYENT MASANES (CINTRA PSICOLOGIA) sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini, o recomanació per part de ASSUMPTA JUNYENT MASANES (CINTRA PSICOLOGIA), tret que es manifesti de forma expressa.

Continguts

Tots els continguts facilitats en aquest Web han estat elaborats amb informació procedent tant de fonts internes de ASSUMPTA JUNYENT MASANES (CINTRA PSICOLOGIA), com de fonts externes a la pròpia entitat, motiu pel qual ASSUMPTA JUNYENT MASANES (CINTRA PSICOLOGIA) no es fa responsable de la possible manca d’actualització o inexactitud de la informació pertanyent a aquestes fonts externes, responent únicament per aquells continguts provinents directament de les seves fonts internes i degudament identificats amb el seu Copyright. Per això, abans de prendre cap decisió o realitzar cap acció, ASSUMPTA JUNYENT MASANES (CINTRA PSICOLOGIA) recomana a l’usuari la comprovació de la informació rebuda amb una altra font.

Es facilita a través d’aquest Web informació sobre serveis destinats al coneixement públic que, en tot cas, se subjectaran als termes i condicions expressament detallats a cada moment i que són accessibles des d’aquesta pàgina Web, els quals se subjectaran a les diferents disposicions legals d’aplicació.

Accés i ús

Tant l’accés a aquesta pàgina Web, com l’ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en la mateixa, serà de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.

Les condicions d’accés a aquesta Web estaran supeditades a la legalitat vigent i els principis de la bona fe i ús lícit per part de l’usuari de la mateixa, quedant prohibit amb caràcter general qualsevol tipus d’actuació en perjudici de ASSUMPTA JUNYENT MASANES (CINTRA PSICOLOGIA) o de tercers.

Es considerarà terminantment prohibit l’ús de la present pàgina Web amb finalitats il·legals o no autoritzades.

Responsabilitat

ASSUMPTA JUNYENT MASANES (CINTRA PSICOLOGIA) no es fa responsable per cap tipus de dany que poguessin ocasionar els usuaris a la present pàgina Web, o a qualsevol altra, per l’ús il·legal o indegut de la mateixa, o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través d’ella.

Servei

ASSUMPTA JUNYENT MASANES (CINTRA PSICOLOGIA) es reserva el dret de suspendre l’accés a la seva pàgina Web, sense previ avís, de forma discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, podent així mateix modificar unilateralment tant les condicions d’accés, com la totalitat o part dels continguts en ella inclosos.