Contacta

CINTRA PSICOLOGIA SLP tractarà les dades obtingudes amb la finalitat de gestionar correctament la vostra relació amb nosaltres. Aquestes dades es conservaran durant la vigència d’aquesta relació, restant posteriorment bloquejades durant tot el període de prescripció de les accions de responsabilitat, i no seran cedides a tercers. Les dades tractades estan protegides amb els mitjans i sistemes tècnics necessaris per a preservar la seva confidencialitat i evitar la pèrdua, alteració i accés no autoritzat a les mateixes, d’acord amb els nivells de seguretat legalment demandats. Vostè té dret d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de les dades personals, que s’exerciran davant CINTRA PSICOLOGIA SLP, amb domicili al C/ Casanova, nº 46, 3er 4ª, 08011-Barcelona; o bé al correu electrònic info@cintrapsicologia.com. Així mateix, vostè pot revocar el consentiment en qualsevol moment i té dret a formular reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Es comunica que el Delegat de Protecció de Dades és INSTITUT QUALITAS D’ASSESSORIA BARCELONA SL, que pot ser contactat en el següent correu electrònic: info@institutqualitas.es. He llegit i accepto la política de privacitat