Usoa Mezquíriz

DADES ACADÈMIQUES

TÈCNICA SUPERIOR FPII EN REALITZACIÓ I MULTIMEDIA (ITES)

ESTUDIANT TERCER CURS DE GRAU EN PEDAGOGIA (UNED)

ACCIÓ FORMATIVA DE COMMUNITY MANAGER (CONSORCI DE FORMACIÓ CONTINUA DE CATALUNYA)

DIPLOMA D’ESPECIALITZACIÓ ONLINE EN PRODUCCIÓ (UV)

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

SECRETARIAT DE DIRECCIÓ

ATENCIÓ AL CLIENT I RECEPCIÓ

GESTORA ADMINISTRATIVA

MARKETING B2B

MARKETING ONLINE

PERSONAL ADMINISTRATIU I COMERCIAL

COORDINACIÓ, SUPORT ACADÈMIC I COACH