Què és una cintra?

Una cintra és el suport de fusta que sosté un arc en construcció; quan s’hi col·loca l’última peça i l’arc s’aguanta tot sol, la cintra es retira.

La frase anterior és una metàfora que simbolitza el procés que fa una persona que pateix qualsevol tipus de problemàtica psíquica en la qual necessita un acompanyament fins a poder viure amb autonomia. També encaixa amb les persones que cerquen el seu desenvolupament personal mitjançant l’autoconeixement i fan aquest camí amb companyia professional.