Jesús Ariza

Currículum breu

Llicenciat en Psicologia U.A.B. (Col·legiat núm. 5.860).

Psicòleg Especialista en Psicologia Clínica.

Psicoanalista. Membre del Forum Psicoanalític de Barcelona.

Perspectiva integradora entre la Psicoanàlisi i altres models teòrics en Psicoteràpia, així com també la seva relació amb altres disciplines.

Formació permanent en l’àmbit de la Psicoteràpia, Supervisió Clínica de casos

Redacció i Publicació d’Articles en aquests àmbits

Molts anys d’experiència en Institucions Públiques en l’àmbit de la hospitalització parcial (adolescents i adults) drogodepèndencies (CAS) i Centre de Salut Mental (CSMA).

Àmplia trajectoria de treball en l’àrea privada com a psicoterapeuta d’adults, adolescents, parelles i famílies.

Membre col·laborador de la Red Umbral d’Atenció Psi.

Membre col·laborador de Cintrapsicologia

Consulta privada a Martorell