IRENE BESORA

Currículum breu

Graduada en Psicologia per la Universitat de Barcelona (UB), col·legiada al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya número 29038.

Màster en Psicologia General Sanitària (Universitat de Barcelona).

Formació contínua en Psicologia Clínica (Persever, Centre de Psicologia Clínica de Barcelona).

Formacions complementàries en psicoteràpies: EMDR, Mindfulness

Altres formacions complementàries:

Tractament del trauma en adults per abús sexual infantil (Fundació Vicki Bernadet).

Pèrdua i dol perinatal (Conseller General de la Psicologia).

Prevenció de la conducta suïcida en l’àmbit educatiu (Conseller General de la Psicologia).

Col·laboradora en diversos centres de psicologia privats, com a psicoterapeuta d’infants, adolescents i famílies:

  • Arrels, Espai de Salut i Desenvolupament
  • Maria Vila
  • Cintrapsicologia

Psicòloga en Punt de Trobada Familiar (Fundació IPSS)

Xerrades sobre prevenció i promoció de la salut en diferents col·lectius.