Ignacio Servan

Psicòleg especialista en psicologia clínica. Psicoterapeuta y supervisor acreditat per la Asociación española de psicoterapias cognitivas (ASEPCO). Psicodramatista (EPyP). Màster en psicologia clínica i de la salut (UCM).

Té una formació integradora, amb especial interès en les psicoteràpies cognitiu-constructivistes i els models humanistes. En els últims anys, s’ha especialitzat en la teoria de l’aferrament, principalment en la relació entre aferrament i psicopatologia, i en el model DMM-A.

Des de 2001 ha combinat el treball en consulta privada amb adults i el treball en dispositius de tractament intensiu (Hospitalització breu, hospital de dia, comunitat terapèutica). Ha desenvolupat la major part del seu treball amb pacients greus no psicòtics i persones en situació de crisi, especialitzant-se en intervenció amb trastorns de la personalitat.

Des de maig de 2017 exerceix exclusivament en l’àmbit privat en CEPA: centre especialitzat en psicoteràpia i aferrament. Imparteix formació en l’àmbit sanitari, psicosocial i universitari, i supervisa equips de treball en hospitals i dispositius de rehabilitació psicosocial. Col·labora regularment en la formació de residents a l’HULP.