ESTHER LLOPART

Currículum breu

Graduada en Psicología per la Universidad Nacional d´ Educació a Distància (UNED). Menció en Intervenció Clínica en Trastorns del comportament.

Col·legiada al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, amb el núm. 32074.

Màster en Psicología General Sanitaria, Universidad Católica de Ávila (en curs)

Màster en Psicología Clínica Infanto-juvenil, Institut Superior d´ Estudis Psicológics (ISEP)

Màster en Psicoterapia Infanto-juvenil, Institut Superior d´ Estudis Psicológics (ISEP)

Formació continuada en Psicología Clínica y Psicoteràpies (Asociació Española de psicología Sanitaria, ISEP, Aula de Cintrapsicologia….)

Experiència en intervenció amb nens i adolescents amb Trastorn de l’Espectre Autista

Actual: Coordinadora i atenció a la primera demanda a Cintrapsicologia

Responsable del projecte Espora