Avís legal

OBJECTE:

La present pàgina Web ha estat dissenyada per a donar a conèixer i permetre l’accés al públic a la informació relativa als continguts i activitats de CINTRAPSICOLOGIA SLP, CIF B-44680684, amb domicili en C/ Casanova, 46, 3º4ª, 08011-Barcelona; amb correu electrònic de contacte info@cintrapsicologia-bcn.com. A més, es possibilita l’accés a altres informacions, productes i serveis d’entitats diferents a la de CINTRAPSICOLOGIA SLP, així com aquelles que esdevenen accessibles a través dels «links» (enllaços) i connexions existents. CINTRAPSICOLOGIA SLP es reserva el dret de modificar la present política a la seva discreció.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina de CINTRAPSICOLOGIA SLP, el seu codi font, disseny, estructures de navegació, bases de dades i els diferents elements en ella continguts són titularitat de CINTRAPSICOLOGIA SLP, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d’acord amb la legislació espanyola i de la Unió Europea aplicable.

Respecte a les eventuals cites de productes i serveis de tercers, CINTRAPSICOLOGIA SLP reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en la web l’existència de drets o responsabilitat de CINTRAPSICOLOGIA SLP sobre aquests, com tampoc suport, patrocini, o recomanació per part de CINTRAPSICOLOGIA SLP, tret que es manifesti de manera expressa.

CONTINGUTS:

Tots els continguts facilitats en aquest Web han estat elaborats amb informació procedent tant de fonts internes de CINTRAPSICOLOGIA SLP, com de fonts externes a la pròpia entitat, motiu pel qual CINTRAPSICOLOGIA SLP no es fa responsable de la possible manca d’actualització o inexactitud de la informació pertanyent a aquestes fonts externes, responent únicament per aquells continguts provinents directament de les seves fonts internes i degudament identificats amb el seu Copyright. Per això, abans de prendre cap decisió o realitzar cap acció, CINTRAPSICOLOGIA SLP recomana a l’usuari la comprovació de la informació rebuda amb una altra font.

Es facilita a través d’aquest Web informació sobre serveis destinats al coneixement públic que, en tot cas, se subjectaran als termes i condicions expressament detallats a cada moment i que són accessibles des d’aquesta pàgina Web, els quals se subjectaran a les diferents disposicions legals d’aplicació.

ACCÉS I ÚS:

Tant l’accés a aquesta pàgina Web, com l’ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en aquesta, serà de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitzi.

Les condicions d’accés a aquesta Web estaran supeditades a la legalitat vigent i els principis de la bona fe i ús lícit per part de l’usuari d’aquesta, quedant prohibit amb caràcter general qualsevol tipus d’actuació en perjudici de CINTRAPSICOLOGIA SLP o de tercers.

Es considerarà terminantment prohibit l’ús de la present pàgina Web amb finalitats il·legals o no autoritzades.