Irene Armengod

DADES ACADÈMIQUES I FORMACIÓ

Llicenciatura en Psicologia. Facultat de Psicologia Universitat de Salamanca, col·legiada al COPC núm: 17319

Màster Universitari en Formació del Professorat. Universitat Internacional de Valencia (VIU)   

Postgrau en Psicoteràpia Integrativa Dendros. Centro DENDROS Barcelona

Màster en Psicopatologia Clínica. Fundació Vidal i Barraquer

Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica. Fundació Vidal i Barraquer (en curs)

Formació continuada en psicologia clínica i psicoteràpia psicoanalítica

Membre de la junta i de l’equip organitzatiu de l’associació GAP (Grup d’Assemblea Psicoanalítica)

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Avaluacions terapèutiques i diagnòstics clínics. CSMIJ Santa Coloma de Gramenet (pràctiques).

Psicopedagoga. Coordinadora i tutora dins del recurs Suports Intensius per a l’Escolarització Inclusiva (SIEI). Escola Pía Santa Anna de Mataró.

Reeducacions i psicoteràpies individuals en consulta privada. Centre Terapèutic Cerdanyola.

Tutora a Centre Terapèutic amb infants i adolescents diagnosticats principalment de TEA. Centre Terapèutic i Escola Bellaire.

Acompanyant terapèutica d’infants amb trastorn mental greu. Intervenció i integració en la família i el seu entorn social.

Psicòloga d’Escoles Bressol

Educadora a Institució Neuro-Psico-Pedagògica dedicada al tractament d’infants i adolescents amb autisme, psicosis i altres trastorns greus de la personalitat. GURU

Actualment, psicoterapeuta infanto-juvenil i d’adults a Cintrapsicologia