Ana María González Málaga

Historia professional

Grau de Psicologia per la Universitat Oberta de Catalunya. UOC

Col·legiada al Col·legi de Psicòlegs de Catalunya amb el núm. 20358.

Màster en Psicoteràpia Integradora Humanista per l’ Institut Erich Fromm de Psicoteràpia Integradora Humanista, Barcelona.

Mòdul de Formació en psicoteràpia sobre Bases relacionals, biològiques i transgeneracionals de la psicopatologia i la psicoteràpia, reconegut per la FEAP, a Cintrapsicologia, Barcelona.

Pràctiques amb infants a l’associació La Rotllana dedicada a la contribució al desenvolupament comunitari, la igualtat de gènere i la diversitat.

Treballs d’investigació a través de la UOC, sobre l’ impacte de la pandèmia en la Salut Mental

Col·laboració en la investigació a l’Àrea d’Intervenció Psicològica de la UOC sobre el possible impacte dels “dilemes implicatius” en el canvi terapèutic de la depressió.

Formació continuada en Psicoteràpies Humanistes i Relacionals

Assistència activa a Congressos i Jornades

Acompanyament psicològic a adults, a nivell de voluntariat (Projecte Espora) i a nivell particular.

Col.laboradora a Cintrapsicologia com a psicoterapeuta d’adults