Teràpia familiar i de parella

  • El model sistèmic parteix de la base que tots els éssers humans som éssers socials, vivim en grup i ens necessitem els uns als altres. La salut mental està estretament relacionada amb la pertanyença a una harmoniosa xarxa de relacions familiars i socials, on es tenen en compte les nostres necessitats de valoració, de reconeixement i d’afecte. Quan un membre de la família presenta símptomes (ansietat, depressió, obsessions, drogodependències…), tota la família pateix. Poder treballar amb tots contribuirà a la millora de la persona que presenta símptomes i a generar un funcionament del grup més saludable.
  • La teràpia de parella consisteix en treballar amb les dues persones que formen la parella per tal d’explorar la seva relació, desfer nusos relacionals, rescatar i amplificar el que hi ha de positiu a la relació, clarificar les necessitats vitals de tots dos i ajudar-los perquè aquestes es tinguin en compte.
    En les parelles amb fills existeixen dues dimensions en la seva relació: la dimensió parental, que fa referència a aquelles funcions relacionades amb la cura dels fills, i la dimensió conjugal, que fa referència a la seva relació amorosa. Totes dues dimensions estan connectades entre si.