Psicoteràpia individual (per adults, adolescents i nens)

La psicoteràpia consisteix en un tractament psicològic orientat a resoldre diferents tipus de problemes, tant si es manifesten de manera puntual com repetitiva, relacionats amb qualsevol aspecte que afecti la persona o les seves relacions. Les dificultats es poden manifestar en forma de: depressió, ansietat, obsessions, confusió, manca d’autoestima, somatitzacions, estrès, insomni, problemes de relació amb els altres, fòbies, addiccions, inseguretats, traumes, problemes laborals o de parella, baix rendiment, etc.

Suposa un procés d´autoconeixement en el qual la persona va aprenent a enfocar de manera més funcional les dificultats, va descobrint nous recursos en si mateix i aprèn a utilitzar-los de manera sana.

De la mateixa manera, apart de les persones que pateixen els problemes esmentats, també poden consultar un psicòleg les persones que es volen conèixer millor, augmentar les capacitats psicològiques o rebre algun tipus d’orientació o estudi de la seva personalitat (psicodiagnòstic).

Suposa un temps variable, en el qual la persona que rep el tractament i el terapeuta estableixen un vincle i uns acords. Normalment suposa una visita setmanal de 50 minuts durant el temps que dura el procés. En alguns casos s’inclou la teràpia de grup com a recolzament o alguna tècnica específica amb un altre professional.

Quan el procés terapèutic es dirigeix a un nen o nena es requereix de la participació dels pares i eventualment del sistema escolar. A mesura que el nen creix, la participació dels pares es pot anar reduint. S’utilitza el joc i recursos expressius (el dibuix, la narrativa…) per aconseguir una òptima comunicació entre el nen i el psicoterapeuta. En la psicoteràpia infantil, és  necessari realitzar una avaluació a l’inici del tractament per tal de clarificar quines són les dificultats, quins seran els objectius i com s’aniran aconseguint.