Psicodiagnòstic i estudi de la personalitat

Què es? 

Un psicodiagnòstic és un procés de durada limitada (aproximadament 5 o 6 sessions de 50 minuts) amb l’objectiu de realitzar una descripció, el més profunda i completa que es pugui, de la personalitat de l’individu (adult, adolescent o nen).

Ens permet conèixer, entre altres dades:

 • La manera en què la persona organitza i processa la informació de l’exterior
 • Influència de les emocions en les seves decisions
 • Auto percepció i relacions amb l’altre
 • Recursos dels quals disposa
 • Tolerància a la frustració
 • Grau d’ajustament a la realitat
 • Estratègies defensives
 • Conflictes
 • Estils de resposta.

A qui va dirigit?

 • A tot aquella persona que desitgi conèixer en més profunditat la seva dinàmica psicològica i les seves característiques de personalitat.
 • A aquells professionals de la salut (psiquiatres, psicòlegs, neuròlegs, pediatres…) que desitgin confirmar els seus diagnòstics o recavar més informació dels seus pacients per decidir la millor estratègia a seguir en cada cas.

Com es realitza?

És un procés que comprèn diverses etapes:

 • Primeres entrevistes amb el pacient (i amb els pares, en el cas de psicodiagnòstic infantil) que permet obtenir el motiu de la consulta i planificar la bateria de tests que s’utilitzarà.
 • Administració dels tests i tècniques projectives (test de Rorschach, tests gràfics…).
 • Tancament del procés: Entrevista per a la devolució de la informació al pacient (i als pares en el cas del psicodiagnòstic infantil).