Grups de psicoteràpia i creixement personal

La teràpia de grup és un espai on els participants, guiats pel terapeuta, treballen conjuntament per assolir els seus objectius terapèutics i de creixement personal. Les trobades poden ser setmanals (generalment una tarda 2 hores i mitja) o mensuals (8 hores en dissabte), depenent de la conveniència d’horari del participant. Solen tenir de 8 a 12 participants, amb un alt compromís d’assistència.

Per a què serveixen?

Recomanem la teràpia grupal en diversos casos:

Si la persona està interessada en adquirir un major coneixement de si mateix i dels altres, vol saber com la perceben els altres i canviar aquells aspectes que resulten incòmodes, desitja aprendre recursos per afrontar les dificultats de la vida i desenvolupar les seves capacitats personals, com per exemple:

  • Conèixer i expressar les seves necessitats i desitjos.
  • Acceptar, viure i expressar les emocions.
  • Desenvolupar el raonament lúcid, el pensament intuïtiu i la intel·ligència emocional.
  • Discernir la seva pròpia jerarquia de valors i saber quins són els seus objectius i prioritats en la vida.
  • Experimentar sentiments de valoració i una capacitat de cura cap a si mateix i cap als altres.
  • Afrontar les crisis pròpies dels canvis vitals.
  • Prendre decisions d’una manera lúcida i convertir-se així en el principal responsable de la seva vida.
  • Quan la persona ha fet un temps de teràpia individual i ha resolt el problema que li va portar a consulta, però vol seguir amb un procés d’autoconeixement.
  • En aquells casos en què el terapeuta que el rebi consideri que la força i l’oportunitat que el grup ofereix per a l’aplicació de determinades tècniques, sigui el tractament més adequat per al client en aquest determinat moment.
  • Quan la persona vulgui estar a prop d’altres per compartir les experiències de la seva vida amb persones diverses, aprendre de la pluralitat dels éssers humans i tenir un sistema de suport en què es fomenta la relació propera i sana.

En alguns casos, interessarà simultaniejar la teràpia individual amb la grupal, com el tractament més efectiu en un moment donat.