Psicologia de l’esport i del rendiment

L’esport de rendiment té com a característica principal la consecució de resultats òptims en la competició. Per tant, el treball principal del psicòleg de l’esport i de l’activitat física consisteix en entrenar les habilitats psicològiques de l’esportista perquè afronti amb majors recursos la competició i millori el rendiment.

En aquest àmbit d’actuació no hem d’oblidar l’important que arriba a ser la funció dels tècnics, perquè una altra de les funcions del psicòleg és la d’oferir assessorament en aspectes relacionats amb la planificació d’objectius, direcció de grups, estratègies de comunicació, distribució de funcions, etc.

En l’esport de rendiment hi intervenen molts factors, tant externs com interns, que sotmeten l’esportista a una gran pressió psicològica i a un alt nivell d’estrès, ja sigui físic o psicològic, que en moltes ocasions deriva en lesions greus i/o freqüents i que impedeixen i/o dificulten la carrera de l’esportista. El psicòleg de l’esport avalua, detecta i intervé sobre els factors desencadenants de lesió i, a més, realitza un treball de prevenció i d’atenció psicològica per a l’esportista lesionat facilitant un procés de recuperació adequat i òptim.

Un últim aspecte a tenir en compte en aquest àmbit, tot i que no per això menys important, és el d’oferir assessorament als esportistes sobre les relacions amb els mitjans de comunicació.

Recomanat a:

  • Especialment indicat a totes aquelles persones que practiquen esport o estan directament vinculades al món de l’esport i de l’activitat física. També a professionals que desitgen millorar el rendiment propi o aliè, en situacions en què existeix una gran càrrega psicològica d’estrès i/o estan sotmesos a una gran pressió.
  • Actors i actrius, músics, ballarins/es, esportistes, estudiants, etc., que desitgen millorar el seu rendiment.
  • Entrenadors, coordinadors i directors que gestionen grups humans i que desitgen optimitzar el rendiment d’aquests.
  • Pares d’esportistes, actors, músics, ballarins que tenen interès en participar i col·laborar positivament en el procés d’aprenentatge, formació i maduració del seu fill/a sense interrompre’l ni interferir-hi.
  • Professionals amb lesions freqüents i/o greus.

Esportistes, actors, músics i ballarins que han finalitzat la seva carrera professional i comencen una nova etapa.