Mètode Mézières. Fisioteràpia Global Miofascial

Què és el Mètode Mézières?

El Mètode Mézières és una tècnica de reeducació postural desenvolupada per Françoise Mézières a partir del 1947. El tractament amb aquesta tècnica busca retornar l’equilibri a les diferents cadenes musculars mitjançant postures que produeixen estiraments de forma activa i global.

Què són les cadenes musculars?

Va ser Françoise Mézières qui primer va parlar del concepte de cadena muscular quan va observar que l’estirament en una part del cos produïa un escurçament en una altra part més o menys allunyada. Així va ser com Mézières va començar a definir la primera cadena muscular estudiada: la posterior.

Les cadenes musculars estan compostes per músculs que s’entrellacen entre ells, que col·laboren els uns amb els altres i que, en escurçar-se de manera conjunta, deformen l’estructura corporal i la fan propensa a patir lesions.

Per què estiraments globals i actius?

Com acabem de veure, un estirament segmentari produeix una compensació en una altra part del cos. Si volem que l’estirament sigui efectiu caldrà que afecti globalment a tota la cadena muscular. Per aconseguir el control de les compensacions que es vagin produint, és indispensable la col·laboració del pacient i la seva presa de consciència corporal durant la teràpia.

I doncs…

Un tractament amb el Mètode Mézières comença amb la creació d’un historial i amb una exploració complerta, que serà la base per a establir els objectius i la tria de les postures d’estirament i d’altres tècniques que siguin més adients per al pacient.

Per tant, es tracta d’una tècnica que es desenvolupa de forma individual i individualitzada, en la que el pacient participa d’una forma activa en les postures que proposa el terapeuta per a la reharmonització de la seva estructura.