Mediació familiar

  • Què és la mediació i com funciona?

La mediació familiar és un mètode de presa d’acords per les dues parts i assistit per un mediador familiar que facilita la comunicació i la presa de decisions.

  • Quins problemes es poden tractar a la mediació familiar?

– Parelles que se separen o divorcien o bé ho han fet fa temps i es troben amb dificultats per arribar a acords o mantenen conflictes persistents sobre diversos aspectes.

– Germans i/o pares i altres familiars que mantenen conflictes aguts o crònics.

– Negocis familiars on estan interferint els conflictes familiars.

  • Què podem fer davant d’un divorci o separació?

Nosaltres suggerim a totes les parelles que estan pensant en separar-se que consultin amb un mediador familiar perquè els assessori sobre:

– Visió conjunta de la necessitat de separació.

– Com dir-ho als fills, com preparar-los psicològicament per a la separació i com prendre acords sobre la custòdia. Tipus de custòdia i possibles dificultats

– Com comunicar-ho a la família extensa i als amics.

– Com arribar a acords sobre els assumptes econòmics i béns comuns.

– Com tancar les ferides emocionals del divorci i poder refer cadascú la seva vida.

– Futura relació amb l’ex-parella i construcció d’un equip parental sense ser cònjuge o parella.