Coaching professional

El coaching és “L’art de facilitar l’exercici, el desenvolupament i l’aprenentatge de la persona”  Downey (1999).

L’hem d’entendre com una disciplina que integra diferents models i teories psicològiques, i que a diferència d’aquestes, s’ orienta en un context no terapèutic. La seva missió es augmentar el benestar de la persona ajudant-la a que aconsegueixi els seus objectius, tant en l’ àmbit professional com en el personal. Per tant, s’orienta cap al futur de la persona, desenvolupant estratègies i planificant l’actuació per tal d’aconseguir-los.

El coaching pretén que la persona o coachee que rep aquest acompanyament, identifiqui i resolgui aquelles dificultats o obstacles que es donen en el procés cap a la consecució dels objectius personals afavorint el seu desenvolupament personal i de millora de competències.

La presa de consciència d’un mateix i de la situació sobre la que es vol millorar, així com l’el·laboració d’un pla d’acció, seran fonamentals per assolir aquells objectius que el coachee s’hagi proposat. Antigues percepcions i creences auto limitadores seran revisades i renovades per noves formes de veure la situació, a través d’un procés basat en la reflexió-acció que afavoreixi el desenvolupament de noves habilitats i actituds, que acabin per integrar-se en la manera de fer i de sentir de la persona o coachee.