Avís legal

 

OBJECTE:

La present pàgina Web ha estat dissenyada per donar a conèixer i permetre l’accés al públic a la informació relativa als continguts i activitats de ASSUMPTA JUNYENT MASANES (CINTRA PSICOLOGIA), amb domicili al C/ Casanova, nº 46, 3er 4ª, 08011-Barcelona, amb NIF 39.320.059-H; amb correu electrònic de contacte info@cintrapsicologia-bcn.com. A més, es possibilita l’accés a altres informacions, productes i serveis d’entitats diferents a la de ASSUMPTA JUNYENT MASANES (CINTRA PSICOLOGIA), així com aquelles que esdevenen accessibles a través dels “links” (enllaços) i connexions existents. ASSUMPTA JUNYENT MASANES (CINTRA PSICOLOGIA) es reserva el dret de modificar la present política a la seva discreció.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina de ASSUMPTA JUNYENT MASANES (CINTRA PSICOLOGIA), el seu codi font, disseny, estructures de navegació, bases de dades i els diferents elements en ella continguts són titularitat de ASSUMPTA JUNYENT MASANES (CINTRA PSICOLOGIA), a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d’acord amb la legislació espanyola i de la Unió Europea aplicable.

Respecte a les eventuals cites de productes i serveis de tercers, ASSUMPTA JUNYENT MASANES (CINTRA PSICOLOGIA) reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició a la web l’existència de drets o responsabilitat de ASSUMPTA JUNYENT MASANES (CINTRA PSICOLOGIA) sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini, o recomanació per part de ASSUMPTA JUNYENT MASANES (CINTRA PSICOLOGIA), tret que es manifesti de forma expressa.

 

CONTINGUTS:

Tots els continguts facilitats en aquest Web han estat elaborats amb informació procedent tant de fonts internes de ASSUMPTA JUNYENT MASANES (CINTRA PSICOLOGIA), com de fonts externes a la pròpia entitat, motiu pel qual ASSUMPTA JUNYENT MASANES (CINTRA PSICOLOGIA) no es fa responsable de la possible manca d’actualització o inexactitud de la informació pertanyent a aquestes fonts externes, responent únicament per aquells continguts provinents directament de les seves fonts internes i degudament identificats amb el seu Copyright. Per això, abans de prendre cap decisió o realitzar cap acció, ASSUMPTA JUNYENT MASANES (CINTRA PSICOLOGIA) recomana a l’usuari la comprovació de la informació rebuda amb una altra font.

Es facilita a través d’aquest Web informació sobre serveis destinats al coneixement públic que, en tot cas, se subjectaran als termes i condicions expressament detallats a cada moment i que són accessibles des d’aquesta pàgina Web, els quals se subjectaran a les diferents disposicions legals d’aplicació.

 

ACCÉS I ÚS:

Tant l’accés a aquesta pàgina Web, com l’ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en la mateixa, serà de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.

Les condicions d’accés a aquesta Web estaran supeditades a la legalitat vigent i els principis de la bona fe i ús lícit per part de l’usuari de la mateixa, quedant prohibit amb caràcter general qualsevol tipus d’actuació en perjudici de ASSUMPTA JUNYENT MASANES (CINTRA PSICOLOGIA) o de tercers.

Es considerarà terminantment prohibit l’ús de la present pàgina Web amb finalitats il·legals o no autoritzades.

 

RESPONSABILITAT:

ASSUMPTA JUNYENT MASANES (CINTRA PSICOLOGIA) no es fa responsable per cap tipus de dany que poguessin ocasionar els usuaris a la present pàgina Web, o a qualsevol altra, per l’ús il·legal o indegut de la mateixa, o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través d’ella.

 

SERVEI:

ASSUMPTA JUNYENT MASANES (CINTRA PSICOLOGIA) es reserva el dret de suspendre l’accés a la seva pàgina Web, sense previ avís, de forma discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, podent així mateix modificar unilateralment tant les condicions d’accés, com la totalitat o part dels continguts en ella inclosos.