PROGRAMA DE PRÀCTIQUES PER A GRADUATS I POSTGRADUATS

 

Ens oferim com a suport extern a les Universitats i Instituts de formació en post-grau i màster, mitjançant convenis de col·laboració

Podem assumir aquest compromís perquè una bona part de la xarxa de professionals vinculats a Cintrapsicologia forma part d’aquest programa, i així ens podem adaptar al màxim a la realitat de cada estudiant.

La formació es realitza de manera individualitzada o en grups petits amb l’objectiu de viure de prop com és la pràctica clínica.

 

En general, les hores es distribueixen a través dels mòduls següents:

  • Funcionament del Centre i dels diferents professionals i programes
  • Assistència a les reunions clíniques i tallers vigents
  • Assistència als Seminaris de supervisió
  • Estudi i seguiment detallat de casos clínics amb el tutor i/o altra professional
  • Valoració de l’alumne/s